Archiv textů :

 

 

               Severní Korea a Rusko uskuteční

                                                                 společné vojenské manévry

     16.11.2015 KFACR     Pyongyang, 9. listopad  — Přijíždí Delegace Generálního štábu ozbrojených sil Ruské federace, vedena Nikolajem Bogdanovským. KLDR a Ruská federace  podepsaly dohodu, která by měla obě země chránit před nebezpečnými militaristickými akcemi západu. Součástí budou i společná vojenská cvičení, která se tak stanou historicky prvními od roku 1991, tedy pádu SSSR.

     Ruská delegace uctila památku padlých hrdinů na hoře Taesong, kde se nachází hřbitov padlých revolucionářů a mučedníků a Věž osvobození. Byla položena kytice k bustě Kim Čong Suk, anti-japonské, válečné hrdinky. Delegace si prohlédla také tiché místo, kde odpočívají sovětští bojovníci, kteří padli během osvobozování Koreje. Ruská delegace navštívila Mangyongdae, místo, kde se narodil Kim Il Song. Rusové navštívili jeho rodný dům.  Nikolaj Bogdanovský do knihy návštěv napsal, že: „by všechny generace měly s úctou vzpomínat a pamatovat na prezideta, který vybudoval samostatný stát.“ Ruská delegace později téhož dne stačila navštívit ještě Věž Juche, metro v Pyongyangu a další místa.

     Odkaz: http://www.kfacr.cz/2015/11/16/severni-korea-a-rusko-uskutecni-spolecne-vojenske-manevry/ 

     Celý článek: KLDR-RF.doc

 

 

Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

     Pchjongjang, 3. prosince, 2.015 (KCNA) se konalo shromáždění v krytém stadionu Kim Chaek University of Technology u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením.

    Setkání se zúčastnili ministr zdravotnictví Kang Ha Guk, předseda Korejské federace pro ochranu osob se zdravotním postižením, její pracovníci, osoby se zdravotním postižením a jejich rodiny, učitelé a studenti univerzity, členové misí mezinárodních organizací z Evropské unie a zahraniční diplomatičtí vyslanci a zámořští krajané.     Na setkání byly představený úspěchy dosažené v úsilí o ochranu zdravotně postižených osob v roce 2015. Vystoupili členové umělecké skupiny osob se zdravotním postižením a členové umělecké skupiny studentů Kim Chaek University of Technology.     Účinkující ukázali v plném lesku jejich naděje a talenty, o které pečuje Dělnická strana Koreje a socialistická země.

     

     Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fie7

 

 

Nové plakáty na počest sjezdu Korejské strany práce

 Pchjongjang 4. prosince 2015 (KCNA) - Vydavatelstvím Korejské strany práce byly vytvořeny nové plakáty. Byly navrženy Výtvarným studiem Mansudae, Korejským ústředním studiem výtvarných umění a pchjongjangskou Vysokou školou výtvarných umění, na počest 7. sjezdu Korejské strany práce (KSP).

Plakát s názvem „Pozdravme 7. sjezd KSP vysokým politickým nadšením a podnětnými pracovními úspěchy!“ vyzývá všechny členy strany a ostatních pracující, aby povstali k boji za hrdý dar pracovních výkonů ke sjezdu mateřské strany. Plakáty s názvy „Ozdobme 7. sjezd KSP velkým vítězstvím!“ a „Ozdobme 7. sjezd KSP jako velký festival vítěze!“ zachycují zaměstnance služeb a pracující lidi plné nadšení, hrdě zdravící sjezd vítězstvím neseným vpřed v duchu vánice z Pektu pod vedením velké strany. Plakát „Pozdravme 7. sjezd KSP nevídanými pracovními úspěchy!“ zobrazuje zářící medaili hrdiny, řády a vyznamenání s vlajkou strany v pozadí. Plakát s titulem „Dávejme na odiv moc cílevědomé jednoty!“ zobrazuje lid KLDR pozvedající vlajku strany orientovaný v duchu čučche v dynamickém postupu vpřed k slavnému měsíci květnu, na pozadí obrazu zobrazující lid cílevědomě sjednocený kolem strany a vůdce.

     Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fijb          Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr

 

 

               Zkušební provoz vlaku metra

                                                        s Kim Čong Unem na palubě

Pchjongjang, 20. listopadu 2015 (KCNA) - Zkušební provoz nově vyrobeného vlaku metra byl proveden s Kim Čong Unem, prvním tajemníkem Korejské strany práce, prvním předsedou Komise národní obrany KLDR a nejvyšším velitelem Korejské lidové armády, na palubě. Vlak metra vypadá moderně a zařízení a informační systémy rovněž splňují moderní požadavky, řekl. Poznamenal, že lidé budou velmi rádi cestovat podzemním vlakem vyrobeným Korejci s původní technologií.

     Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fho4

     Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr          Celý překlad: Metro.doc

 

 

               KCNA obviňuje USA z odporného

                                                              porušování lidských práv

       Pchjongjang 26. listopadu, KCNA (kcna.kp)     Korejská ústřední tisková agentura ve své obžalobě: Desítky tisíc uprchlíků přišly o své domovy v důsledku krvavých válek vedených USA, v souladu s jejich politikou intervence a jejich scénářem ke svržení vlád jiných zemí ... Alarmující nárůst počtu uprchlíků na Středním východě a v severní Africe lze především přičíst pádu vlád a vážné sociální nestabilitě v regionech, způsobenými přetrvávajícím rušením cizími vojsky a podvratnou činností a sabotáží. V novém století USA vyvolaly mnoho válek pod různými záminkami, aby ovládly svět, což vyvolalo bezprecedentní uprchlickou krizi.

Ale tato krize může jen těžko najít své řešení a svět nemůže být pokojný, dokud existují USA, příčina všech neštěstí a katastrof lidstva. Nejlepším řešením uprchlické krize je přísně potrestat USA, nejhoršího světového porušovatele lidských práv a rušitele světového míru a stability, obžaloba zdůraznila.

     Odkaz: http://kcna.kp/kcna.user.home.retrieveHomeInfoList.kcmsf

     Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr          Celý překlad: KCNA2.doc

 

 

70 let Soudního a prokuraturního útvaru KLDR 

Pchjongjang, 19.listopadu 2015 (KCNA) - Soudní a prokuraturní útvar KLDR oslavil 70. výročí svého založení. Prezident Kim Ir Sen (Kim Il Sung) hluboce pronikl do postavení a role soudního a prokuraturního útvaru v revoluci a výstavbě a formuloval na tomto základě myšlenky práva orientovaného v duchu čučche a založil drahocennou tradici jeho práce. Vyhlásil založení útvaru dne 19. listopadu Čučche 34 (1945).

V období budování nové země prezident jasně vyznačil poslání a povinnost soudního a prokuraturního útvaru a zajistil pevný základ revoluční a lidové soudní a prokuraturní práce poskytnutím pokynů pro její orgány v Pchjongjangu a místních oblastech, společně s hrdinkou protijaponské války Kim Čong Suk. Vůdce Kim Čong Il rozvinul do hloubky svou vynikající moudrostí a vědeckým bádáním revoluční teorii čučche o třídním boji, lidově demokratické diktatuře, státu a právu v socialistické společnosti vedené kupředu prezidentem a posunul soudní a prokuraturní práci na vyšší etapa, jak vyžadovalo modelování celé společnosti v duchu kimirsenismu. Během posledních sedmi desetiletí soudní a prokuraturní útvar úspěšně plnil své svaté poslání a roli ochránce vůdce, politiky, sociálního systému a lidu pod vedením Korejské strany práce. Národní setkání u příležitosti 70. výročí založení tohoto útvaru se uskutečnilo ve čtvrtek (19. 11. 2015) v uměleckém divadle Ponghwa.

     Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr     Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fhpi

 

 

Sochy Kim Ir Sena a Kim Čong Ila odhaleny

před Kim Ir Senovou univerzitou politologie

 Pchjongjang, 21. listopadu 2015 (KCNA) - Sochy prezidenta Kim Ir Sena (Kim Il Sunga) a vůdce Kim Čong Ila byly odhaleny před Kim Ir Senovou univerzitou politologie. Sochy byly představeny s patřičným obřadem 20. listopadu. Na slavnostním shromáždění byli přítomni velící důstojníci Korejské lidové armády (KLA) včetně Pak Jong Sika a Ri Jong Gila, funkcionářů, učitelů a kadetů univerzity, funkcionáři vojenských akademií na všech úrovních, důstojníci a mužstvo KLA a další.

Vedoucí představitelé armády a univerzity odhalili sochy. Před nimi byl umístěn květinový koš ve jménu nejvyššího vůdce Kim Čong Una, květinový koš ve společném jméně Ústředního výboru a Ústřední vojenské komise Korejské strany práce a Komise národní obrany KLDR, květinové koše ve jménu Kim Ir Senovy univerzity politologie a květinové koše ve jménu generálního politického byra KLA, ministerstva lidových ozbrojených sil, Generálního štábu KLA, jednotek KLA a vojenských akademií na všech úrovních, různých orgánů, fakult a kateder univerzity. Účastníci vzdali před sochami hold Kim Ir Senovi a Kim Čong Ilovi. Pak Jong Sik, ministr lidových ozbrojených sil, ve svém projevu vyzval k zachování generalissimů Kim Ir Sena a Kim Čong Ila na věčné časy jako věčných vůdců Korejské strany práce a revoluce a k obraně, zachování a velebení jejich hrdinských činů pro vojenské vzdělávání. V závěru obřadu byli účastníci informováni o sochách a prošli kolem nich.

     Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr     Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fhsr       

 

 

Všechno je jinak! Pohádkami o KLDR vám režim 25 let vymýval mozky!

Podívejte se na fotografie.

     Antikomunistické báchorky o hrůzách z KLDR a „důkazy“ přinášené zaplacenými „svědky“ a zrádným disentem jsou historie. Více jak 25 let nám byly fašizoidními antikomunisty vymývány mozky neověřenými báchorkami o nebezpečí z KLDR a hrůzách jejího režimu. Celé toto očerňování KLDR má mentálně paralyzovat veřejnost proto, aby pod omamným vlivem této manipulace podporovala agresivní a imperialistickou politiku USA a spojenců, jejichž cílem není nic jiného, než světová dominance, ekonomické vykořisťování a zotročování ostatních. Podařilo se nám získat fotografie, které jsme tématicky roztřídili do obsáhlých alb. Kdo věří kapitalistickým pohádkám  o tom, že KLDR je jeden velký koncentrační tábor, bude v šoku!

Odkaz: http://pvpravda.cz/?p=1956          Celý text s fotografiemi: FOTO-KLDR.doc

 

               Ruská delegace položila věnec před Věž osvobození

     Pchjongjang, 18.listopadu 2015 (KCNA) - Delegace Ministerstva spravedlnosti Ruské federace v čele s ministrem spravedlnosti Alexandrem Konovalovem ve středu položila věnec ke Věži osvobození. Přítomni byli U Sang Chol, místopředseda Nejvyššího soudu, příslušní funkcionáři, Alexandr Matsegora, ruský velvyslanec v KLDR a představitelé velvyslanectví. Byl položen věnec se jménem ruského ministra spravedlnosti a účastníci uctili minutou ticha památku padlých bojovníků Sovětské armády. Prohlédli si věž.

 

     Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr           Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fhnz

 

 

Rozšířené plenární zasedání ÚV Kim Il Sungova socialistického svazu mládeže

     Pchjongjang, 18.listopadu 2015 (KCNA) – Ve středu se konalo rozšířené 59. plenární zasedání Ústředního výboru Kim Il Sungova socialistického svazu mládeže. Zasedání se zúčastnili členové ÚV Svazu mládeže a jeho vedoucí pracovníci v Pchjongjangu a místních oblastech.

     Zasedání projednalo otázku pozdravu sedmému sjezdu Korejské strany práce (KSP) vysokým politickým nadšením a bezpříkladnými pracovními výkony. Čon Jong Nam, předseda ÚV Svazu mládeže, přednesl zprávu, následovanou projevy. Referenti a řečníci uvedli, že 7. sjezd KSP by se měl stát historickým mezníkem velkého významu, urychlením konečného vítězství revolučního procesu Ču Čche, dalším posílením strany prezidenta Kim Il Sunga (Kim Ir-Sena) a vůdce Kim Čong-Ila a rozšířením její vedoucí úlohy a měl by být zlomem v revoluci, který by s sebou přinesl bezpříkladné vzedmutí při budování vzkvétajícího socialistického národa. Navrhli úkoly a způsoby, jak pozdravit 7. sjezd KSP pozoruhodnými úspěchy.

     Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr           Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fhn2

 

 

Konference k 70. výročí založení Demokratického svazu žen Koreje

V pátek 13. listopadu 2015 se v Pchjongjangu v Ústředním dělnickém sále konala konference u příležitosti 70. výročí založení Demokratického svazu žen Koreje (DSŽK).

Účastníci vyslechli referáty o dějinách a tradicích korejského ženského hnutí a o vyjasnění způsobů pokračování v díle DSŽK dle požadavku přetvoření celé společnosti v duchu kimirsenismu-kimčongilismu pod vedením maršála Kim Čong-Una. Prezident Kim Il-Sung ( v ruské transkripci Kim Ir-Sen ) svolal ustavující schůzi Demokratického svazu žen severní Koreje dne 18. listopadu Čučche 34 (1945) a seznámil se zrodem DSŽK celý svět. Předložil jedinečné nápady a teorii sociálního postavení a role žen v každé době a na každém stupni vývoje revoluce a ukázal na úkoly stojící před svazem žen a způsoby, jak je provést.

Kim Čong-Il ve svém klasickém díle podal úplné odpovědi na všechny problémy, které vznikají v činnosti svazu včetně otázek zavádění jednotného systému vedení strany v rámci svazu žen. Kim Čong-Un moudře vede svaz žen k pochopení idejí Kim Il-Sunga a Kim Čong-Ila svými pevnými pokyny a pevně zachovává jeho revoluční charakter jako krystalu obrany vůdce až do smrti a masové politické organizace vůdce. Funkcionáři a členové DSŽK byli vyzváni k přivítání 7. sjezdu Korejské strany práce velkými úspěchy a k dynamické práci na rozvoji korejského ženského hnutí orientovaného v duchu čučche.

 

          Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr          Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fhde

 

 

Představení uměleckých skupin svazu žen z celé země

Účastníci 2. národního setkání aktivních funkcionářů základních organizací Demokratického svazu žen Koreje zhlédli ve čtvrtek 12. listopadu 2015 v Lidovém paláci kultury v Pchjongjangu vystoupení uměleckých skupin svazu žen z celé země.

Představení začalo sborovými písněmi „Duch Koreje“ a „Radost lidu“. Dále byla na jevišti taková pestrá čísla jako „Píseň žen“ a „Díky otcovskému generálovi“ od souboru Oungum. Repertoár zahrnoval masové písně „Láska velké matky“ a „Azalea“, nesmrtelné klasické mistrovské dílo. Účinkující vyjádřili hluboké poděkování prezidentu Kim Il-Sungovi (Kim Ir-Senovi) a vůdci Kim Čong-Ilovi za přeměnu korejské ženy v paní revoluce, země a společnosti a otevření nové historie úcty k ženě v této zemi. Umělecky ztvárnili výkony nedostižně velkých lidí hory Pektu v rozvoji hnutí žen orientovaného v duchu čučche, hrdých a šťastných korejských žen. 

Podle KCNA, přeložil Leopold Vejr

      

    

     Odkaz: http://kcnawatch.nknews.org/article/fhan

 

               Návštěva pchjongjangské rybí farmy

Kim Čong Un, první tajemník Dělnické strany Koreje, první předseda Komise národní obrany KLDR a nejvyšší Velitel Korejské lidové armády, navštívil pchjongjangskou rybí farmu, jejíž výroba je založena na vysokém vědeckém a průmyslovém základu.

Tvoří novou část mozaiky budovaného hospodářství, kterou navrhl předseda Kim Čong-Il v době své návštěvy na farmě a u monumentu velkých mužů hory Pektu. Pak prošel nově vybudovaných pokoje, které slouží vzdělávání o revolučních idejích velkých vůdců a historii farmy. Navštívil různá místa na farmě, včetně řídicího centra, kde dochází k výtěru, venkovní rybníky a mrazicí komory. Informoval se podrobně výrobě a renovaci farmy. Vysoce ocenil funkcionáře a pracovníky z příslušného odvětví a farmy. Projekt modernizace na nejvyšší úroveň může být vzor a standard pro chov ryb. Upřesnil, úkoly, kterými je třeba se zabývat na farmě. Řekl, je třeba usilovat o dosažení vyššího cíle, teď, když se promění v příkladnou standardní jednotku. Chov ryb, pokračoval, znamená dosažení vzestupu v úsilí o zlepšení životní úrovně lidí. Pchjongjangská rybí farma byla zrekonstruována a překročila svůj výrobní plán. To je hrdý výsledek, který působí radost našim lidem v říjnu, významném měsíci pro naši prosperující zemi.

Poděkoval i funkcionářům, vědcům, technikům a pracovníkům daného odvětví, v zemědělských a stavebních podnicích, kteří pracují ve výrobě a renovaci. Řekl, že farma je slavným úspěchem tohoto roku, kdy byly dosaženy úžasné pokroky v zemi. Korejská strana práce (WPK) očekává od velké farmy, že funkcionáři a další zaměstnanci farmy vynaloží veškeré úsilí při realizaci politiky WPK, aby pozdravili historický 7. kongres WPK vysokým politickým uvědoměním a brilantními výkony při práci a nespokojí se s dosaženými úspěchy. Také se s nimi vyfotografoval.

     

     Odkaz: http://www.uriminzokkiri.com/index.php?ptype=english&no=11701

 

    

Rada České televize
Kavčí hory
140 70, Praha

Protest proti štvavé kampani České televize

 Společnost česko-korejského přátelství Pektusan ostře odsuzuje štvavou kampaň České televize (ČT) namířenou proti Korejské lidově demokratické republice (KLDR). Součástí této zlolajné propagandy byla např. reportáž v Událostech dne 27. října 2015, hanobící korejské školství a zesměšňující hlubokou úctu a obrovský morální kredit, který v KLDR požívají vůdci socialistické revoluce, vysoce vážení soudruzi Kim Ir Sen, Kim Čong Il a Kim Čong Un, jakož i jejich spolupracovníci hrdinně bojující za štěstí, nezávislost, soběstačnost a komunistickou budoucnost svého lidu.       . . . . .

Štvanice posluhovačů nejtemnějších protilidových sil, kterým neohrožená státní moc KLDR blahosklonně dovolila natáčet v nejpokrokovější zemi světa jejich ohlupující propagandu, nemůže změnit tuto cestu k vítězství, inspirativní pro národy celého světa.

 Společnost česko-korejského přátelství Pektusan, 4. listopadu 2015

     Celý text:  Pektusan-ct.doc

 

 

               Projev Kim Jong-Una na vojenské přehlídce

                                a veřejném průvodu občanů Pchjongjangu

 

Kim Jong-Un, první tajemník Dělnické strany Koreje (DSK), první předseda Komise národní obrany KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, přednesl 10.10.2015 projev na vojenské přehlídce a veřejném průvodu občanů Pchjongjangu při oslavě 70. výročí založení DSK.

Síla Korejské revoluce není dána jakoukoliv tajemnou božskou mocí, ale velkou silou našich pracujících, v čele s hrdinnými Kim Il-Sungem (Kim Ir-Senem) a Kim Jong-Ilem, které následovala a jednomyslně chránila. Život revoluční strany, její síla a světlá budoucnosti, jsou závislé na spojení s lidem, s  armádou a s mladými lidmi - to je neocenitelné poučení ze 70-leté historie naší strany.

     Překlad celého textu: Projev-10-10-2015.doc

 

 

Probíhají setkání rozdělených korejských rodin

     V pohraničním letovisku v Severní Koreji včera skončilo třídenní setkání první skupiny rodin rozdělených korejskou válkou před více než 60 lety. Stovku šťastlivců, kteří jsou většinou starší 70 let, doprovází na setkání zpravidla další jejich příbuzní. Také Severní Korea zvolila 100 lidí, kteří se mohou setkání účastnit. Doposud se podle ČTK schůzek zúčastnilo asi 18 800 Korejců, kteří měli možnost sejít se se svými příbuznými přímo, a 3750, kteří si s blízkými mohli popovídat prostřednictvím videokonference. Dalších 66 000 lidí je v Jižní Koreji na seznamu čekatelů...

Severní a Jižní Korea zůstávají od konfliktu z 50. let technicky ve válečném stavu, protože válka byla ukončena pouze příměřím. Vlády v Soulu a Pchjongjangu svým občanům zakazují posílat si dopisy, telefonovat si či psát e-maily, pokud nemají vládní povolení.

V minulosti se zejména Severní Korea snažila učinit kroky, které by vedly ke znovusjednocení obou částí poloostrova, představitelé Korejské republiky však tyto snahy (i když vycházely od vlastních veřejně známých osobností jako reverend někdejší Církve sjednocení Son Mjongmun či generální tajemník OSN Pan Ki-mun) vždy zablokovali.

     Haló noviny, 23.10.2015, str. 1

 

 

Vojenská přehlídka KLDR u příležitosti 70. výročí

založení Korejské strany práce.

     Pchjongjang – V sobotu 10. října se uskutečnila na náměstí Kim Il-Sunga vojenská přehlídka a demonstrace. Kim Čong-Un obdržel pozdravy od čestné stráže Korejské lidové armády, v tom námořnictva, letectva a rudých gard.

     Na tribuně byli krom představitelů KSP také zahraniční hosté z Číny, Kuby, Laosu, Vietnamu. Mezi diváky se objevili významní členové KSP, ozbrojených sil, vládních institucí, občanských iniciativ, bojovníci za sjednocení, národní hrdinové a rodinní příslušníci revolučních mučedníků a členové protiimperialistické fronty. Účastnili se  též zahraniční delegáti, diplomatičtí vyslanci, zástupci mezinárodních organizací a hosté. Na náměstí byla vztyčena vlajka KLDR a KSP, a za výstřelů 70-ti děl zazněla píseň generála Kim Il-Sunga a Kim Čong-Ila. Náměstí zaplnily masy lidí s transparenty, portréty vůdců, námořnictvo, letectvo a rudé gardy.

     Odkaz: http://www.kfacr.cz/2015/10/12/vojenska-prehlidka-kldr-u-prilezitosti-70-vyroci-zalozeni-korejske-strany-prace/

     Celý článek: Prehlidka.doc

 

 

               Pchjongjang navrhl USA uzavřít mírovou smlouvu

     02.10.2015     Severní Korea je připravena na konstruktivní dialog o míru a bezpečnosti, jakmile přistoupí USA na uzavření mírové smlouvy s ní, prohlásil z tribuny OSN ministr zahraničí KLDR Li Su-Jong.

     „Vláda KLDR je připravena vést konstruktivní dialog s tím, aby zabránila válce a konfliktům na Korejském poloostrově, jakmile budou USA ochotny nahradit dohodu o příměří mírovou smlouvou", řekl ministr. Po Korejské válce z let 1950 až 1953 mezi vojsky USA, která bojovala pod vlajkou OSN, a KLDR byla podepsána dohoda o příměří, a válka nebyla formálně ukončena. Až dosud odmítají USA dokonce projednávat podepsání mírové smlouvy, a drží v Jižní Koreji 28 tisíc svých vojáků.

     Podle slov ministra, změní-li USA odvážně svou politiku, změní se také kardinálně k lepšímu bezpečnostní situace na Korejském poloostrově. „To je nejlepší řešení, které můžeme navrhnout", řekl Li Su-Jong. „Náhrada dohody o příměří mírovou smlouvou — to je cesta k zajištění míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově a změny nenormálních vztahů mezi KLDR a Organizací spojených národů", zdůraznil.

     Odkaz: http://cz.sputniknews.com/svet/20151002/1281373/kldr-usa-smlouva-navrh.html 

 

 

KLDR postavila Ulici vědců,

byty obyvatelům poskytla bezplatně.

     Kim Čong-Un prohlásil, že čím déle se na to člověk dívá, tím více se to zdá nádherné a velkolepé. Je to vizuální ztvárnění ducha Korejské strany práce, která přikládá velký význam vědě a nadání. Architektura kombinuje charakter Ču Čche, národní identitu a originalitu. Ta je podkreslena formativním uměním. Jedná se o unikátní styl, který se objevil v hlavním městě Pchjongjangu, jenž je ikonou a kulturním výkvětem KLDR. Kim Čong-Un byl v úžasu z toho, že bylo možné za jeden rok vybudovat ulici s byty pro tisíce rodin, na které se nalézá také více jak 150 restaurací. Uvedl, že to, co dříve trvalo desetiletí, se Korejcům podařilo během jednoho roku. Jeden z mrakodrapů má 53 pater a byl postaven jako elektronická dráha. Byty, které jsou v nejvyšší kvalitě, budou sloužit učitelům a vědcům. Kim Čong-Un jim vzkázal, že jim k nastěhování vystačí pouze příruční zavazadla, poněvadž obývací pokoje, pokoje rodičů, dětské pokoje, pokoje pro páry, kuchyně atd., jsou již vybaveny vysoce kvalitním nábytkem a příslušenstvím.

     Parky v okolí, jejichž vzhled byl navržen velmi osobitým způsobem, mají sloužit nejen k odpočinku obyvatel, ale také sportovní aktivitě. Regulace a zesílení břehů řeky byly provedeny velmi dobře. Úředníci prohlásili, že cizinci jen stěží uvěří, že obyčejní pedagogové a vědci budou žít v těchto luxusních bytových domech na ulici, nacházející se na malebném břehu řeky Tedong.

Odkaz: http://pvpravda.cz/?p=1874KLDR    Celý text: Ulice-vedcu.doc

 

70 let od založení Korejské strany práce

70 let vede lid cestou vítězství

Pod vedením velkého revolucionáře Kim Il-Sunga (Kim Ir-Sena) byla 10. října 1945 založeno samostatná revoluční strana, a to umožnilo korejskému lidu pod jejím vedením stále postupovat ve věci samostatnosti lidových mas.

Kim Il-Sung úspěšně zorganizoval výstavbu strany, armády a státu po osvobození země, vítězství ve válce s "všemohoucností" vychvalujícími se imperialisty USA. Země úspěšně dokončila poválečnou obnovu a výstavbu, dvoustupňovou sociální revoluci. Jen za 14 let byla z trosek války uskutečněna socialistická industrializace. A všechny tyto historické úspěchy byly dosaženy vírou v lid a spoléháním se na jeho sílu.

V polovině devadesátých let prošla KLDR těžkou zkouškou. Spojené síly imperialismu v čele s USA se horečnatěji uchýlily k snaze potlačit KLDR, vysoko  zvedající prapor socialismu. V té době, kdy čelila dilematu - opět být otrokem imperialistů, nebo zůstat nezávislým národem, samostatným gardistou, začal Kim Jong-Il  všestranně uplatňovat politiku Songun.

Maršál Kim Jong-Un navazuje na historii KSP, která pod zkušeným vedením Kim Il-Sunga a Kim Jong-Ila postupovala po vítězné cestě kupředu.

A v čele této pokračující politiky čelných představitelů KLDR - politiky pro zájmy lidu - je KSP, která v minulosti, dnes i v budoucnu bude řídit armádu i hospodářství pouze k vítězstvím.

 

  Odkaz: http://www.naenara.com.kp/ru/news/news_view.php?0+93753    Celý text: 70KSP.pdf

 

 

70 let od založení Korejské strany práce

     Kim Jong-Un :  S hlubokou úctou k velkému soudruhu Kim Jong-Ilovi

                                 jako Věčnému generálnímu tajemníkovi naší strany

                                 skvěle dovršíme velké dílo revoluce Juche

                                                 Brožura ke stažení : Kim-Jong-Il.pdf

 

 

               Severokorejské peklo?

Leopold Vejr  (s využitím informací z http://korea-dpr.com )

     Výrobní prostředky v Korejské lidově demokratické republice (KLDR) jsou ve státním (všelidovém) nebo družstevním vlastnictví. Všechny přírodní zdroje, hlavní továrny a podniky, přístavy, banky, dopravní prostředky a spoje jsou výhradně ve vlastnictví státu. Ekonomika je řízena centrálním plánováním. Zaměstnanci jsou odměňováni podle množství a kvality práce. V KLDR je zaveden osmihodinový pracovní den, přičemž v náročnějších profesích je pracovní doba zkrácena na 7 nebo 6 hodin denně. Pracuje se však šest dní v týdnu. Úplná bezplatná zdravotní péče funguje v KLDR již od r. 1960.Školní docházka je v KLDR bezplatná od mateřských škol až po vysoké školy.

     Severokorejská státní ideologie Ču Čche je založena na principech nezávislosti v politice, soběstačnosti v ekonomice a samostatnosti v národní obraně. Politika Songun znamenající kladení prvořadého důrazu na armádu je logickým důsledkem změny mezinárodně politické situace po r. 1989, rozpadu sovětského bloku a posílení imperialismu USA a jejich vazalů. KLDR však nikoho vojensky neohrožuje a její vojáci se neúčastní dobyvačných misí v zahraničí, na rozdíl od vojáků bývalých socialistických států zavlečených do NATO, včetně ČR a Slovenska.

     Jsou svobodou a demokracií statisíce nezaměstnaných, bídné a stále se zhoršující mzdové a pracovní podmínky a tedy klesající životní úroveň, odbourávání sociálních a politických vymožeností z doby před desítkami let a jako bonus odpadní (ne)kultura vyzdvihující sobectví, individualismus a agresivitu? Velká část našich spoluobčanů si to bohužel ještě myslí. Ano, pokud toto má být svoboda a demokracie, pak připouštím: V KLDR není žádná taková svoboda a demokracie.

  Odkaz: http://www.rudyprapor.cz/kldr_02.html  Celý text: KLDR.doc

 

 

Stažení amerických sil z Jižní Koreje je požadavkem doby:

10/9/2015-Velvyslanectví KLDR Praha

Mluvčí ministerstva zahraničních věcí vydal prohlášení k 70. výročí obsazení Jižní Koreje.

     USA stále setrvávají ve své bezohledné a nepřátelské politice věčného rozdělení Koreje a potlačování KLDR, což je v rozporu s jednoznačným přáním všech Korejců, kteří touží po míru a sjednocení od okupace Jižní Koreje.

Mluvčí dále v prohlášení pokračuje:

     Za korejskou válkou a všemi ozbrojenými konflikty a potyčkami, které ničily Korejský poloostrov v posledních 70-ti letech, byly Spojené státy americké, jejichž síla, rozmístěná v Jižní Koreji, slouží k provokativním vojenským akcím. Společná vojenská cvičení USA a Jižní Koreje se staly hlavním faktorem vzrůstajícího napětí, konfrontace a nedůvěry nejen mezi KLDR a USA, ale také mezi severem a jihem. Tyto nebezpečné válečné hry vstoupily do tak bezohledné fáze, že se snaží uvést do praxe scénář momentu překvapení a preventivního útoku na KLDR, jako v nedávno publikovaném OPLANu 5015.

     Americká vojenská přítomnost na jihu Koreje se stala záminkou pro chrastění zbraněmi proti severu. USA hledaly záminku pro hromadění zbraní v souladu se svou „strategií vyvažování sil“ v asijsko-pacifické oblasti k ovládnutí světa. To je skutečný důvod toho proč pravidelně uskutečňují vojenské akce a zvyšují napětí na Korejském poloostrově. Tak dlouho jak budou mít USA své síly na jihu Koreje, ovlivňovat nejvyšší velení jihokorejské armády, tak dlouho se také budou mezikorejské vztahy od přítomnosti USA odvíjet.

     Jak bylo požadováno v usnesení přijatém na 30. zasedání valného shromáždění OSN, stažení amerických sil z Jižní Koreje se stalo požadavkem doby, který nesnese již dalšího odkladu. Jak nám ukazuje dohoda, jíž bylo dosaženo mezi oběma Korejemi na vysoké úrovni, sever a jih jsou země schopné se dohodnout, přejít krizi a chránit mír v duchu našeho národa. Takové banální záminky, že „přítomnost amerických vojenských sil je nutnou zárukou stability na Korejském poloostrově“, již nefungují.

(OPLAN – operační plán, který je rozpracován do nejmenšího detailu. Irák měl svůj OPLAN. Zde je myšlen ten, který je vypracován USA k likvidaci KLDR a zhroucení jejího režimu. pozn. red)

  Odkaz: http://pvpravda.cz/?p=1458

 

 

Občanská práva v KLDR

    

     Korejská lidově-demokratická republika garantuje všem svým občanům celkovou politickou svobodu a práva v souladu s požadavky Ču-čche, což umožňuje rozvoj samostatnosti a kreativity každého občana.

     V KLDR se práva a povinnosti občanů opírají o kolektivistickou zásadu „jeden za všechny, všichni za jednoho.“ Socialistická ústava KLDR hovoří o tom, že stát je garantem všech demokratických práv a občanských svobod, a také má povinnost zajistit materiální a kulturní blahobyt všem svým občanům.

Všichni lidé, kteří dovršili 17 let mají práva na:

 • aktivní i pasivní volební právo, nezávislé na jejich pohlaví, rase, povolání, vzdělání, politické příslušnosti, názoru a náboženství.
 • svobodu slova
 • svobodu tisku
 • sdružování
 • demonstrace
 • svobodu náboženského přesvědčení
 • skládání stížností a peticí

     Dělníci , rolníci a jiné pracující osoby, jako vedoucí síla v zemi, se mohou zúčastnit dění ve státní správě a svobodně se zabývat společensko-politickou činností v politických stranách a veřejných organizacích.

     Pracující lidé mají garantované právo na:

 • práci a odpočinek
 • bezplatné vzdělání
 • bezplatnou zdravotní péči
 • bezplatný vědecký výzkum
 • uměleckou a literární činnost

     Ženy a muži mají zajištěný rovný společenský status a práva. Zákony zajišťují ale speciální zvýhodnění matek s dětmi. Manželství a rodina jsou chráněny státem. Pracující mají zajištěno právo na osobní nedotknutelnost a soukromou korespondenci. Úroveň práv a svobod neustále vzrůstá s konsolidací a rozvojem socialistického společenského systému.

  Odkaz: http://www.kfacr.cz/2015/09/01/obcanska-prava-v-kldr/

 

 

Spolu s Hnutím nezúčastněných zemí

1. září – v Den Hnutí nezúčastněných.

     Již uplynulo 54 let, kdy bylo založeno Hnutí nezúčastněných zemí (HNZ). V 50 roce Čučche (1961), kdy vzniklo hnutí, zúčastnilo se v něm 25 zemí. Ale nyní je to silné anti-imperialistická revoluční síla epochy boje za nezávislost, které zahrnuje více než 100 zemí světa a vykazuje impozantní dopad na světovou politickou scénu. Jsou v něm pevně uloženy zásluhy velkého Kim Il-Sunga a Kim Čong-Ila v energické zahraniční politice, v nesmrtelných činech ve prospěch nezávislosti národů. Zavedení nového mezinárodního politického pořádku a nového mezinárodního ekonomického řádu - je jedním z jejich nejdůležitějších odkazů v tomto boji.

     HNZ maří pletichaření imperialistických reakčních sil, které mají po skončení studené války v úmyslu proměnit svět na jednopolární a vytrvale se snaží rozložit a zničit hnutí. Vskutku v historii Hnutí nezúčastněných zemí stále září úspěchy velkých vůdců, kteří rozpoznali nutnost silného anti-imperialistického hnutí nezávislých sil v současné epoše a věnovali nezměrnou obětavou práci jeho posílení a rozvoji.
1. září – v Den Hnutí nezúčastněných.
 

  Odkaz: http://www.naenara.com.kp/ru/news/news_view.php?0+93101  Překlad: Spolushnutim.doc

 

 

          Západní rocková skupina poprvé

                                                                             vystoupila v KLDR

     Poslední středu večer hrála v Pchjongjangu v konzervatoři s názvem Kim Won Gunay západní rocková kapela. Nejprve hrála nejen vlastní, ale i klasické skladby jiných skupin, včetně Beatles, stejně jako několik písní z filmu "The Sound of Music". Skupina si podmanila publikum provedením tradiční severokorejské písně.Skutečnost, že Laibach se chystá navštívit Severní Koreu, byla oznámena v polovině července. Potom, skupina oznámila dva koncerty v Pchjongjangu ve dnech 19. a 20. srpna a pozvala všechny, kteří chtějí s nimi cestovat prostřednictvím společnosti Koryo Turs. V době koncertů došlo k prudkému zhoršení konfrontace mezi KLDR a Jižní Korejí, mezi kterými došlo v předvečer k mohutné dělostřelecké přestřelce.

     Diváci byli s vystoupením spokojeni: Podle hudebníků netleskali mezi písněmi, ale to proto, že to neodpovídá korejské tradici. Podle slov člena kapely Ivana Novaka, účinek  dokonce přesáhl jejich očekávání: publikum bylo plně ponořeno do děje na jevišti. Studenti byli také spokojeni, mnozí přiznali, že slyšeli rockovou hudbu poprvé v životě.

  Odkaz: http://www.vesti.ru/doc.html?id=2654755&cid=5  Celý článek: Rock-skup.doc

 

 

               Kim Čong-Un otevřel nový terminál.

     Čokoládové fondue, espreso, tyčinku Mars, značkové košile či luxusní hodinky si budou moci koupit cestující, kteří zavítají na nový letištní terminál v severokorejské metropoli Pchjongjangu.  Severní Korea v posledních letech dokončila řadu nákladných moderních stavebních projektů.

     Nový letištní terminál byl v severokorejském tisku představen v den, kdy si KLDR připomíná 65. výročí začátku korejské války (1950-53). Deník Rodong Sinmun věnoval chystanému otevření zářivě nové budovy několik stránek. Na fotografiích je vidět i Kim Čong-Un s manželkou při prohlídce restaurací a obchodů terminálu. Prosklená budova je údajně šestkrát větší než starý terminál, většina letů bude  na trase mezi Pchjongjangem a čínskou metropolí Pekingem. Využívají je čínští turisté a  severokorejští političtí a ekonomičtí činitelé. Rodong Sinmun otiskl tři strany snímků s vůdcem KLDR Kim Čong-Unem a jeho manželkou Ri Sol-Ču při inspekci terminálu. Na jedné z fotografií je v letištním duty-free obchodě vidět běžné západní zboží jako tyčinky Mars, bonbony Werther's Original a lahvové pivo. Další fotografie zachycuje kavárnu, kde se podávají kávové nápoje na základě espresa.

     Podle severokorejské tiskové agentury KCNA Kim při prohlídce letiště vyzval rovněž k výstavbě vysokorychlostní železnice a dálnice mezi Pchjongjangem a letištěm, které se nachází asi 24 kilometrů severozápadně od metropole.

 

 

          Kavárna "Mansugjo"         

     Na krásném místě na břehu řeky Pothon v Moranbonskom okrese je kavárna "Mansugjo." Před 3 lety, kdy Pan Ok-Chva, začínala v práci vedoucí se hluboce zamyslela "Název služby obyvatelstvu je opravdu sloužit lidem. To je jediná věc, která jej můžete ospravedlnit. "
Vedoucí zavedla správný standard a vysoké nároky - v souladu s rostoucí poptávkou lidí diverzifikovat nabídku a kvalitu potravinářských výrobků. A vše v práci je tomu podřízeno. Nyní připravují více než 10 druhů chutného pečiva z různých zemí. Podávají buchty, pečivo plněné zeleninou, kukuřičné dorty, pečivo z ječmene, různé druhy čaje ...
     Všechny jejich výrobky získaly nejlepší ocenění na 20. potravinářském festivalu, který se konal u příležitosti oslav Dne Slunce v letošním roce. Při poslechu  nadšených recenzí o restauraci, vaření a servírování Ok Chva-Pan říká - Všichni naši hosté jsou spokojeni. A my říkáme, že kvalita naší práce by neměla mít limit.
 

  Odkaz: http://www.naenara.com.kp/ru/news/news_view.php?0+92919  Celý článek: Sluzby.doc

 

 

               Konference o situaci v KLDR ve Varšavě

     Varšava 14.2.2015  Konference u příležitosti dne zářící hvězdy věnované jejímu legendárnímu představiteli Kim Čong-Ilovi.

    Konference byla svolána mezinárodní organizací KFA – polskou sekcí, díky jejímuž pozvání jsme se o události dozvěděli a zúčastnili se. Konference byla odstartována úvodním slovem představitele polské KFA Lukasze Mrozka a jeho spolupracovníků, po kterém byla zahájena široká diskuze s pracovníky korejského velvyslanectví, pány Ri Chun Su a Kim Ju Dok, který se ujal slova a odpovídal na dotazy zúčastněných. Témata rozhovoru byla vskutku širokospektrální – přes kulturu, ideu Ču Čshe, sociální systém, až k zajímavostem při výzkumu vesmírného prostoru. Jedním z bodů byla i péče o postižené osoby.

     Odkaz: http://pvpravda.cz/?p=253     Celý článek: Konference.doc

 

 

        O jaderné otázce KLDR

     Mluvčí ministerstva zahraničích věcí KLDR v úterý odpovídal KCNA na dotazy, týkající se záměru připodobnit Íránskou jadernou dohodu k atomovému programu KLDR.

     USA mluví o jaderné otázce KLDR v podobnosti s uzavřením dohody o jaderném programu Íránu. Mluvčí ministerstva zahraničí USA řekl 14. července toto:

     „Washington je připraven k dialogu s Pyongyangem pouze v případě, že rozhovory budou zaměřeny na jaderný program KLDR a povedou k fázi úplného odzbrojení státu KLDR.“

     Americký tajemník prohlásil 16. července, že uzavření dohody s Íránem by mělo vést KLDR k přehodnocení svého jaderného programu. Dohoda Íránu o jaderném programu je úspěchem po vleklých rozhovorech a vynaloženém úsilí k získání nezávislosti, práv, ale také uvolnění sankcí.

     Situace KLDR je zcela odlišná.

     KLDR je jadernou mocností a jako taková má zájmy jako jaderná mocnost. KLDR nemá sebemenší zájem na dialogu a nehodlá vůbec ani diskutovat o zmrazení nebo demontáži jaderného programu. Nukleární zbraně KLDR, mající odstrašující efekt, nejsou hračkou určenou k jednacímu stolu, jsou to nezbytné prostředky ochrany suverenity a práv před jadernou hrozbou Spojených států amerických a jejich nepřátelskou politikou, trvající více než půl století. Je nelogické porovnávat Íránskou jadernou dohodu se situací KLDR, která je vystavena neustálým vojenským provokacím, nepřátelským činům a jaderné hrozbě Spojených států amerických, včetně jejich neutuchajících vojenských cvičení obřích rozměrů. Stanovisko KLDR bude ve věci své jaderné síly konzistentní tak dlouho, dokud USA bude pokračovat ve své nepřátelské politice vůči ní.

Zde, originální prohlášení v angličtině:
     FM Spokesman Slams U.S. for Deliberately Linking Negotiations with Iran over Nuclear Issue with DPRK

 

 

Pchjongjang, 18. července - Juche 104 (2015)

     Obžaloba


     Jsme Ri Song Chol (Věk: 35), Choe Yong Ung (Věk: 42) a Han Chung Il (Věk: 23) – rodinní příslušníci občanů KLDR, kteří se vypravili na rybolov v moři před několika dny, ale loď ztroskotala a naši příbuzní byli násilně zadrženi v Jižní Koreji.
Naše tvrzení je jasné. Jihokorejské úřady násilně zadržely naše syny a manžela, aby je zneužili pro zlověstné konfrontační záměry proti naší republice.

     My obviňujeme za nehumánní zločin jihokorejské úřady, které neposílají naše milované syny a manžela zpět do svého rodného města a násilně je zadržují. Naléhavě vás vyzýváme, k dodržování spravedlnosti a lidských práv na humanitární pomoc, aby se náš manžel a synové vrátili ke své rodině.

     ARIEL DULITZUKY, vedoucí reportér Pracovní skupiny pro násilná a nedobrovolná zmizení, OHCHR - PALAIS WILSON Úřadu OSN v Ženevě

     Celý text: Obzaloba.doc

 

 

Prohlášení

 Již sedmdesátý rok se USA snaží vytvořit z Koreje své nástupiště pro ovládnutí Asie. Pevnou hrází této šílené světovládné snaze se stala Korejská lidově demokratická  republika. V čele s neochvějnými vlastenci Kim Il Sungem, Kim Jong Ilem a Kim Jong Unem, pod vedením Korejskou stranou práce, stala se socialistickou mocností schopnou obrany vlastní země i s použitím vlastních raketojaderných prostředků. Rozvíjí svou ekonomiku a zlepšuje naplňování potřeb vlastního lidu. Letos si připomínáme 70. výročí osvobození Koreje od japonských uchvatitelů i 70. výročí vzniku Korejské strany práce.

Korejská lidově demokratická republika není velká svou rozlohou, ale je velká revolučními činy svého lidu, pevností a neústupností svých vedoucích představitelů. Je příkladem pro podrobené národy ve světě. Nepřátelé, především Spojené státy americké, by měli pochopit, že si výhružkami a nátlakem KLDR nepodrobí.

Je konečně zapotřebí ustoupit od politiky konfrontace, která hrozí zhoubnými následky. k politice respektování vlastní - socialistické cesty KLDR a k civilizovaným mezinárodním vztahům. Netorpedovat postup sjednocení obou částí Koreje, při koexistenci společenskopolitických systémů. Tato cesta byla vytýčena Deklarací 15. června roku 2000, vůdcem lidu KLDR Kim Jong Ilem a Jihokorejským prezidentem Kim Dae Jungem. Letos si připomínáme její 15. výročí.

Přejeme korejskému národu, aby svou vytrvalostí a odhodláním překonal působení nepřátel a dosáhl mírové sjednocení země. Aby zabránil snahám uvrhnout jej do nové války. Tím bude ještě více posílena mezinárodní autorita KLDR v boji za mír a spolupráci mezi národy, v boji za lepší život budoucích generací.

 Shromáždění Pektusanu přeje lidu Korejské lidově demokratické republiky, Korejské straně práce i vedoucímu představiteli Kim Jong Unovi další úspěšnou obranu a budování vlasti.

Účastníci celostátního shromáždění Pektusanu - Společnosti česko-korejského přátelství, v Praze dne 27. 6. 2015

 

 

             Rozhovor s osobitným zástupcom KĽDR v zahraničí

     Alejandro Cao de Benos je osobitný vyslanec severokórejských vzťahov so Západom a prezident Asociácie kórejského priateľstva (KFA).

     O. Dostávame informácie z mnohých médií o severokórejskej politike, ale radi by sme poznali pohľad osobitného zástupcu KĽDR v zahraničí na túto skutočnosť. Mohli by ste stručne opísať súčasnú politickú situáciu v Severnej Kórei?

     A. Situácia v KĽDR je celkovo stabilná. Kórejská strana práce, ktorá oslobodila krajinu od okupácie japonským cisárstvom v roku 1945, má v súčasnej dobe stále najväčšiu podporu. Takže aj keď je socialistický politický systém aktualizovaný a zahŕňa v praxi inovatívne aspekty, podstata zostáva rovnaká. V krajine vlastní pôdu a priemysel ľud a sú spravované štátom, ktorý poskytuje bezplatné bývanie. Takisto vzdelanie a zdravotníctvo sú pre verejnosť úplne zadarmo. Neexistuje negramotnosť a nezamestnanosť.

     Celý text: Rozhovor.doc

 

 

              Celostátní  setkání při příležitosti výročí

                                         Společného prohlášení o sjednocení  z 15. června

     Pchjongjang 15. června (KCNA) - V pondělí  15.6.  se v Pchjongjangu konalo celostátní setkání k 15. výročí zveřejnění Společného prohlášení o sjednocení z 15. června. To komplexně objasňuje všechny principiální otázky pro národní sjednocení, od základní myšlenky, po principy a způsob sjednocení národa na realistických základech vzniklé v úsilí o zlepšení mezikorejských vztahů v duchu nezávislého řešení našich národních záležitostí.

     Yang Hyong Sop, člen politického byra ÚV Korejské strany práce a vice-prezident prezidia Nejvyššího lidového shromáždění vyzval všechny Korejci doma i v zahraničí, aby zahájili dynamičtější celostátní boj o prosazení Společného prohlášení o sjednocení z 15. června zejména letos, při 70. výročí osvobození Koreje.

     Celý text: Setkani.doc

 

 

              Motocykly ze Severní Koreje

   Motocykly vyráběné v Severní Koreji závodem Pothonggang jsou v široké škále modelů, od malých mopedů, od skútrů a chopperů, až po nákladní tříkolku s nosností 500 kg. Většina motocyklů má motory s obsahem 125 cm, nejmenší z motorů má obsah 98 ccm a jsou použity v několika různých modelech. Severokorejské motocykly o obsahu 125 ccm jsou vybaveny sériovými díly,  jak se můžeme dozvědět z reklamy v severokorejském časopisu "Zahraniční obchod" určený pro zahraniční investory. Vozidla mají výkonnou pohonnou jednotku, která může pohánět nejrychlejší motocykly Pothonggang rychlostí až 120 km / h, což  je ve třídě 125 ccm velmi slušný výsledek. Vozidla dle výrobce spotřebují kolem 2,7 l na 100 km. Vyrábí je podnik s názvem - Phyongchun International Investment Development Company, se sídlem v Pchjongjangu v obvodě Pothonggang.

     Odkaz: http://125-ccm.pl/ciekawostki/motocykle-125-z-korei-polnocnej#   

     Celý článek: Pothonggang.doc

 

 

               USA a Jižní Korea 1.6. zahájily společné velké manévry

    Jsou zaměřeny na nácvik boje proti nepřátelským ponorkám. Třídenní námořní cvičení se koná u pobřeží ostrova Čen Džu, který leží jižně od Korejského poloostrova, sdělilo jihokorejské ministerstvo obrany. »Je to největší společné cvičení zaměřené na likvidaci nepřátelských ponorek, které spojenci kdy uspořádali, ať už co do rozsahu nebo co do počtu nasazených plavidel,« řekl mluvčí jihokorejského ministerstva obrany. Do manévrů se zapojilo více než deset lodí včetně jihokorejského torpédoborce vybaveného protiraketovým systémem Aegis, ponorky, hlídkovací letouny a vrtulníky, dodal mluvčí. Jihokorejské námořní, pozemní a letecké jednotky současně provádějí cvičení s ostrou palbou na východním pobřeží země, nedaleko hranice se Severní Koreou. Vždy se snaží KLDR provokovat. (ava, čtk)

 

 

               V Južnej Kórei kvôli šíreniu vírusu MERS zatvorili 700 škôl

     Už 700 škôl zatvorili v Južnej Kórei v rámci preventívnych opatrení, ktoré majú predísť ďalšiemu šíreniu nebezpečného koronavírusu MERS (Middle East Respiratory Syndrome). Počet nakazených v krajine vzrástol na 35, dvaja ľudia už zomreli. Susedná Severná Kórea odteraz žiada na hraniciach kontroly zdravotného stavu Juhokórejčanov, ktorí do KĽDR prichádzajú. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.

     Odkaz: http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/357310-v-juznej-korei-kvoli-sireniu-virusu-mers-zatvorili-700-skol/   

     Celý článek: Mers.doc

 

 

30. Národní Sci-Tech Festival byl zahájen

    Pchjongjang 22. dubna (KCNA) - 30. národní sci-tech festival byl zahájen slavnostním obřadem ve Výstavní hale tří revolucí ve středu.

    Festival je rozdělen do 20 panelů, včetně zemědělství, lehkého průmyslu, rybářství a biologie, základních věd, energetiky, CNC (číslicového řízení strojů), informatiky, stavebnictví, ochrany země a životního prostředí a lékařská vědy.

    Na festivalu se sešli úředníci a další pracovníci z více než 310 kolektivů, které se osvědčily ve sci-tech festivalech ministerstev, státních institucí, vysokých škol a provincií (obcí) .

    Přítomni při slavnostním zahájení byli Choe Thae Bok, tajemník Ústředního výboru Korejské strany práce, vice-premier Kim Yong Jin, Choe Sang Gon, předseda Státní komise pro vědu a techniku, Kim Sung Du, předseda Vzdělávání Komise, Jang Chol, prezident Státní akademie věd, zainteresovaní úředníci, vědci, technici a členové Tří-revolucí- týmů.

    

  

 

 

KIM JONG IL : S ÚCTOU UČIŇME VELKÉHO VŮDCE SOUDRUHA

KIM IL SUNGA - VĚČNÝM PREZIDENTEM NAŠI REPUBLIKY

ČESKA REPUBLIKA PRAHA 2008

Vážený a milovaný soudruh Kim II Sung byl eminentní vůdce našeho státu a láskyplný otec našeho lidu, s jakým jsme se setkali poprvé za pět tisíc let historie našeho národa, byl to velký myslitel a politik, k němuž vzhlížel celý svět, velký revolucionář a velká osobnost.

       A skutečně, tato malá země zvaná Korea, která dříve na mezinárodní scéně byla jen nevýznamnou zemí, se právě díky vedení a věhlasu velkého Vůdce soudruha Kim II Sunga v celém světě proslavila a stala se ohniskem mezinárodního společenství, k němuž se soustřeďuje zájem světa, jak je tomu dnes. Je v plné míře zásluhou Vůdce, že se naše země mohla stát mohutnou a důstojnou zemí a náš lid sebejistým a vysoce hrdým národem.

                                        

              Celý text : VecnyPrezident.pdf              ( Kim Il Sung - v ruské transkripci Kim Ir Sen )

 

 

Nový velvyslanec Korejské lidově demokratické republiky v ČR

Kim Pchjong Il

FOTO: Petr Hloušek, Právo

     Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek na Hradě převzal pověřovací listiny od Kim Pchjong-ila, syna Kim Ir-sena. Stal se tak oficiálně novým velvyslancem Severní Koreje v Česku. Po předání pověřovacích listin, které vždy završuje nástup nového velvyslance do úřadu, se nevlastní bratr Kim Čong-ila a strýc současného vládce KLDR Kim Čong-una odebral podle zvyklostí k soukromému rozhovoru s prezidentem. Ještě před jeho zahájením se Zeman zajímal třeba o to, jakými jazyky diplomat hovoří. Zhruba po čtvrt hodině nový velvyslanec z Pražského hradu odjel.

     Zástupci Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan se 4.2. 2015 setkali s novým velvyslancem a dohodli se na vzájemné spolupráci.

 

 

          EMP stačí k odeslání USA zpět do roku 1800

Michael Snyder dne 06.04.2015 , theeconomiccollapseblog.com

     Celý náš způsob života může být ukončen během jediného dne. A dokonce ani není zapotřebí jaderná válka ... elektromagnetické pulsy (EMP), usmaží elektroniku od pobřeží k pobřeží. Vědci nám říkají, že masivní sluneční bouře v minulosti zasáhly naši planetu, a že se dají očekávat i v budoucnu další. EMP Komise v roce 2008 odhadla, že do 12 měsíců od celostátního výpadku, by až na 90% populace v USA mohlo zahynout hladem, nemocemi a společenským zhroucením.

     Národy jako je Severní Korea (a možná i Írán) buď již mají, nebo budou mít brzy, možnost nás napadnout tímto způsobem. A jak jsem se zmínil výše, to vše se může stát i bez (válečného) útoku. Přímý zásah velké sluneční bouře může způsobit přesně to samé. NASA říká, že existuje 12 procentní pravděpodobnost, že taková bouře nás zasáhne v průběhu příštích deseti let

  V originále:  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-emp-threat-all-it-would-take-is-a-couple-of-explosions-to-send-america-back-to-the-1800s  

  Překlad:  EMP.doc

 

 

Nezapomenutelný den

Vzpomínky Kim Su Bok, dvojnásobné Hrdinky práce, lidové učitelky a ředitelky základní školy Pchjongjang Chhanchzhonskoy. 

          Od dne, kdy jsem začala pracovat ve škole, uběhlo hodně času. Brzy mi bude 80 let. Při vzpomínkách na minulé dny mne ještě silněji zaplňuje stezk po velkém Kim Čong-Ilovi. Bylo to 10.10. 54 let Ču-Čche (1965), když jsem se setkala s 
velkým Kim Čong Ilem. Měla jsem tu čest zúčastnit se na slavnostní recepci na počest 20. výročí Korejské strany pracujících, které se zúčastnil Kim Čong-Il. Kim Čong-Il mi srdečně potřásl rukou. Představil mě shromážděným veteránům z války proti Japonsku: - Je to ředitelka školy a Hrdinka práce. Připravila všechny výborně a  příkladně. Je to učitelka-revolucionářka. 

 Odkaz: http://www.vok.rep.kp/CBC/russian.php?sYear1=2014&sMonth1=9&sDate1=23   Celý článek: Kim-Su-Bok.doc

 

 

     Nová zóna pro turisty

     Čína plánuje vytvořit společně s Ruskem a Severní Koreou mezinárodní turistickou zónu v oblasti, kde se stýkají hranice těchto tří států. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čínská státní média. Čínská provincie Ťi-lin připraví letos projekt mezinárodní turistické oblasti v deltě řeky Tchumen, oznámil podle agentury Nová Čína guvernér zmíněné provincie Ťiang Čchao-liang. Řeka Tchumen tvoří hranici mezi Čínou a KLDR. Návštěvníci by měli do turistické zóny vstupovat bez víz a nákupy budou osvobozeny od celních poplatků. Čínští představitelé prý nyní zvažují model řízení zóny. V budoucnosti by se do projektu mohly zapojit i Jižní Korea, Japonsko a Mongolsko prostřednictvím dálnic, železnic a leteckých linek, sdělila agentura Nová Čína. Projekt vzešel z iniciativy úřadů ve městě Chun-čchun v provincii Ťi-lin v roce 2013. Plánovaná zóna je nejnovější snahou KLDR stát se turistickým cílem, což by zemi mohlo přinést finanční zisky v krátkém období. (čtk), HaNo 17.2.2015

     Deportace za pravdu

     Američanku narozenou v Jižní Koreji, která v loňském roce přijela do země jako turistka, nechaly místní úřady vyhostit do USA za »pozitivní prohlášení« o Severní Koreji. Deportace se odehrála v sobotu, kdy mezi příznivci a odpůrci vyhoštěné ženy propukla na letišti menší šarvátka. Shin Eun-mi v řadě projevů po celé zemi, a také v online příspěvcích kladně popisovala život v KLDR. A obviňovala jihokorejská média, že podporují odcizování mezi obyvateli obou zemí. »Byla nařízena její nucená deportace za porušení zákona o národní bezpečnosti,« uvedl činitel ministerstva spravedlnosti. Žena byla podle jeho slov vykázána ze země a nesmí se vrátit následujících pět let. Zákon o národní bezpečnosti zavedla Jižní Korea po rozdělení obou zemí na konci 2. světové války. Zákon zakazuje Jihokorejcům severokorejský režim veřejně chválit. Kritici z řad liberální jihokorejské opozice uvádějí, že zákon se už dávno přežil a konzervativní vláda ho jen zneužívá k umlčení politických oponentů a k potlačení svobody projevu. (ava, čtk)

 

 

P  R  O  H  L  Á  Š  E  N  Í

SPOLEČNOSTI  ČESKO-KOREJSKÉHO PŘÁTELSTVÍ

P  E  K  T  U  S  A  N

 

     Společnost Česko-korejského přátelství Pektusan se velice podrobně seznámila s Novoročním projevem prvního tajemníka Korejské strany práce, prvního předsedy Výboru státní obrany KLDR a vrchního velitele Korejské lidové armády soudruha KIM JONG UNA, který pronesl ke korejskému lidu.

     Vysoce hodnotíme a plně podporujeme návrhy KIM JONG UNa - přinést velký obrat v mezikorejských vztazích a otevřit širokou cestu pro sjednocení Korejského národa v letošním roce 70. výročí osvobození Koreje od japonské okupace a zároveň jejího rozdělení.

     Soudruh Kim Jong Un zdůraznil ve svém projevu, že pro uskutečnění těchto záměrů je nezbytné odstranit nebezpečí války, zmírnit napětí a vytvořit mírové prostředí na Korejském poloostrově.

     Jihokorejské úřady by měly přerušit veškerá válečná cvičení se zahraničními silami a Spojené státy americké, právě ty, které rozdělily Koreu na dvě části  a způsobovaly utrpení rozdělení národa 70 let, by měly upustit od výkonu anachronické politiky nepřátelské vůči KLDR a směle učinit změnu politiky.

     Vláda KLDR navrhla následně po novoročním projevu Kim Jong Una, aby USA přispěly k uvolnění napětí na Korejském poloostrově dočasným pozastavením společných vojenských cvičení v Jižní Koreji a jejím okolí v letošním roce, a že v tomto případě KLDR je připravena přijmout takový vstřícný krok, jako je dočasné pozastavení jaderné zkoušky.

     Spojené státy americké musí přistoupit na tento spravedlivý návrh KLDR pro zajištění uvolnění napětí na Korejském poloostrově a míru a bezpečnosti v severovýchodní Asii.

     Jsme přesvědčeni, že armáda a lid KLDR pod vedením KSP v čele s KIM JONG UNem dosáhne  konečného vítězství a naplní také celoživotní touhy soudruhů KIM IL SUNGa a KIM JONG ILa po sjednocení vlasti.

 

Společnost česko-korejského přátelství PEKTUSAN,

Praha dne 16.1.2015

 

 

            Novoroční projev Kim Jong Una

 

     Pchjongjang, 1. ledna (KCNA) --  Kim Jong Un, první tajemník Korejské strany práce, první předseda Komise národní obrany KLDR a nejvyšší velitel Korejské lidové armády, pronesl novoroční projev na rok 2015. Vyslovil nejhlubší poklonu presidentu  Kim Il Sungovi a vůdci Kim Jong Ilovi  a zaslal jim novoroční pozdravy, představující bezmeznou loajalitu všech vojáků a lidu.

     Pod vedením Korejské strany práce KLDR v minulém roce poskytla pevný základ k tomu, aby se přiblížilo konečné vítězství na všech frontách k vybudování prosperujícího národa, a demonstrovala neporazitelnou moc, řekl. Prohlásil, že rok 2015 je významným rokem, přinášejícím 70. výročí osvobození Koreje a 70. výročí Korejské strany práce.

     „Ať celý národ spojí úsilí k otevření široké cesty k nezávislému znovusjednocení v tomto roce 70. výročí národního osvobození!“ To je heslo boje celého korejského národa, uvedl. Řekl, že Korejská strana práce a váda KLDR budou všemi způsoby posilovat vazby a solidaritu s pokrokovými lidmi, milujícími mír a toužícími po nezávislosti a spravedlnosti, a budou pozitivně rozvíjet dobré sousedské a přátelské vztahy se všemi zeměmi, jež respektují svrchovanost KLDR a jsou vůči ní přátelské.

         Zkrácený text:    Novorocni15.pdf

 

 

            Životopis soudruha Kim Jong Ila

          Kim Jong Il se narodil 16.2.1942 na partyzánském tajném táboře na horách Pektu v Koreji jako syn otce Kim Il Sunga a matky Kim Jong Suk. Po dokončení základního a středního vzdělání pokračoval od září 1960 až do března 1964 ve vysokoškolském studiu na Kim Il Sungově Univerzitě.

         22. července 1961 se stal členem Korejské strany práce. V červnu 1964 nastoupil do Ústředního Výboru KSP a do září 1973 pracoval  jako referent, vedoucí odboru, zástupce vedoucího oddělení a vedoucí oddělení ÚV. V říjnu 1972 byl zvolen členem ÚV KSP a za rok tajemníkem ÚV KSP. V únoru 1974 byl zvolen členem politbyra ÚV KSP a byl vyhlášen nástupcem velkého vůdce Kim Il Sunga. Na 6.sjezdu KSP v říjnu 1980 byl zvolen členem předsednictva politbyra ÚV, tajemníkem ÚV a členem Ústřední vojenské komise strany.

           Byl zvolen poslancem Nejvyššího lidového shromáždění KLDR od roku 1980 až do 2009 tj. od 7. až do12. volebního období. V květnu 1990 na 1.zasedání 9. Nejvyššího lidového shromáždění byl zvolen 1.zástupcem předsedy Výboru státní obrany KLDR.

           V prosinci 1991 byl jmenován Vrchním velitelem Korejské lidové armády a v dubnu 1992 se stal maršálem KLDR. Na 5. zasedání 9. Nejvyššího lidového shromáždění v dubnu 1993 byl zvolen předsedou Výboru státní obrany KLDR.

           V říjnu 1997 byl zvolen Generálním tajemníkem KSP a do této funkce byl znovu zvolen v září 2010.

           Na zasedáních Nejvyššího lidového shromáždění v roce 1998, 2003, 2009 byl znovu zvolen do funkce předsedy Výboru státní obrany KLDR.

           Kim Jong Il zemřel 17.prosince 2011 náhlou nemocí z psychické a fyzické námahy nesmírně aktivní práce bez odpočinku pro budování prosperující země a blahobyt lidu. Korejský lid a armáda mu udělili v dubnu 2012 titul „Věčný generální tajemník KSP“ a „Věčný předseda Výboru státní obrany KLDR“.

           Kim Jong Il svou rozsáhlou a hlubokou ideologickou a teoretickou činnosti vypracoval spoustu děl, včetně těch obsažených v knihách „Vybrané spisy Kim Jong Ila“ (1-15) a „Pro dovršení revolučního díla Čučche“(1-10).

           V letech 1975, 1982, 1992, 2011 mu byl udělen titul Hrdiny KLDR a byl vyznamenán dalšími řády a medailemi, také „Řád Kim Il Sunga“ a „Cena Kim Il Sunga“.

           V únoru 2012 mu udělen titul Generalissimus KLDR.

 

 

               Svoboda projevu v Jižní Koreji frází

Jižní Korea zakázala činnost jedné z místních politických stran. Jihokorejský soud rozhodl, že levicová Sjednocená pokroková strana (UPP) musí být rozpuštěna kvůli podpoře KLDR. Rozhodnutí vyvolalo obavy o dodržování svobody projevu a shromažďování v Jižní Koreji, uvedl včera zpravodajský server BBC News.

     Celý text:       http://www.halonoviny.cz/articles/view/32683488     nebo     Svoboda.doc

 

 

               KLDR pokládá připojení Krymu k Rusku

za „zcela oprávněné“

     Vedení Severní Koreje schvaluje připojení Krymu k Rusku, oznámil TASS s odvoláním na vedoucího tiskové služby pchjongjangského ministerstva zahraničních věcí Čonga Donga Haka.

     Čong Dong Hak prohlásil, že severokorejské úřady pokládají za zcela oprávněné připojení Krymu k Ruské federaci. Podle jeho slov musí tato zem čelit protiruské kampani, kterou jí vnutily Spojené státy a západní země. „Pokládáme postoj Ruska rozhodně hájícího své národní zájmy za správný. Ruský lid bude pod vedením prezidenta Vladimira Putina úspěšně čelit nátlaku a sankcím zvenčí“, prohlásil korejský diplomat.

 
Odkaz:     http://czech.ruvr.ru/news/2014_12_30/KLDR-poklada-pripojeni-Krymu-k-Rusku-za-zcela-opravnene-0397/

 

 

VYSTOUPENÍ  KE  TŘETÍMU  VÝROČÍ  ÚMRTÍ  KIM  JONG  ILA

     Byla zima a sníh, kdy se do rodiny soudruha KIM IR SENA narodil syn, který asi na hoře Pektu, převzal všechny vlastnosti tohoto v té době nehostinného prostředí, který si pravděpodobně odtud odnáší od "sudiček"houževnatost k životu, odolnost vůči nepohodě, chladu, vytrvalost při řešení celého svého života, který se s ním "nemazlil". Zkušenosti jeho otce, který se zúčastnil války proti japonským okupantům, později proti americkým imperialistům, kteří chtěli pokořit korejský lid a podřídit tuto zemi Jižní Koreji a svým zájmům.

     Pod jeho vedením strana upevnila svoji pozici nejen doma,ale i ve světě.Plně uplatnil učení sung v praktickém životě země.Podařilo se mu ještě více semknout lid a armádu pro zajišťování dalšího rozvoje země.Stal se osobností,která zaručovala ,že strana tvoří jednotu s lidovými masami a vzala na sebe plnou zodpovědnost za osud národa.Jeho přístup k řízení země,KSP,upevňování bezpečnosti země vůči imperialistickým vetřelcům tím,že vybudoval armádu vysoce moderními zbraněmi-včetně jaderných-,dále postupovalo zprůmyslnění,rozvoj zemědělství,bytové výstavby,zlepšování služeb pro obyvatelstvo -to vše přispělo ke zvýšení revolučnosti,organizovanosti a semknutosti Korejské strany práce s lidovými masami.

     Při dnešním vzpomínkovém výročí velikého vůdce, a od roku 2012, Věčného generálního tajemníka Korejské strany práce vzdejme svůj hold a úctu tomuto velikánu Korejské země.

Ať žije odkaz KIM JONG ILA - učení Songun. Ať žije Korejská strana práce a její hrdinný lid. 

Čest památce KIM JONG ILA

 

         

         Celý text:    Vstoupeni-Kim_Jong_Il.doc

 

 

               Kim Čong Una pozvali do Moskvy

     Tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov potvrdil informaci o pozvání severokorejského vůdce Kim Čong Una na moskevské oslavy 70. výročí vítězství ve druhé světové válce.

     Číst všechno: http://czech.ruvr.ru/news/2014_12_19/Kim-Cong-una-pozvali-do-Moskvy-4654/

 

 

                                         Kim Jong Il   SONGUN

          U příležitosti 65. výročí založení Korejské strany práce vydává nakladatelství Futura, a. s. rozhovor soudruha Kim Jong Ila, generálního tajemníka Korejské strany práce a předsedy Výboru pro obranu státu Korejské lidově demokratické republiky se zodpovědnými funkcionáři Ústředního výboru Korejské strany práce dne 29. ledna 92. roku éry Čučche (2003) – „Revoluční linie SONGUN je velkou revoluční linií naší epochy a vždy vítězným praporem naší revoluce“.

         Celý text:    Kim-Jong-Il-SONGUN.pdf

 

 

               Korejští odborníci tvoří společný jazyk

Akademici z Korejské lidově demokratické republiky a Jižní Koreje se v minulém týdnu sešli v Pchjongjangu, aby se pokusili sjednotit jazyk, jímž lidé na severu a na jihu Korejského poloostrova mluví. Píše o tom agentura AFP. Pětadvacetileté snahy vytvořit jednotný slovník korejštiny podle jeho autorů finišují. Cílem tohoto úsilí je překlenout stále se zvětšující propast ve slovní zásobě korejštiny, kterou mluví lidé v KLDR a kterou používají lidé v kapitalistické Jižní Koreji.

     Celý text:      http://www.halonoviny.cz/articles/view/31592710           nebo     Spolecny.doc

 

 

                    Léčivý kořen z Kesonu

     Už přes tři tisíciletí je znám a využíván kořen insam, který byl kdysi považován za univerzální lék, napsal severokorejský časopis Korea.

     Postupně měl více jmen - soncho (tajemná tráva), tchočžon (duch plodné země), hjulsam (čistič krve) a konečně insam (podobný tvaru lidského těla). Tento název se v korejštině udržel dosud, ve světě je kořen běžně označován jako žen-šen. Kromě Koreje totiž roste i v Číně a odtud bylo převzato známé jméno.

     KLDR vybudovala v Kesonu velké plantáže a továrnu na zpracování kořene, který se vykopává v šestém roce růstu, kdy obsahuje nejvíce léčebných látek. Továrna má název jako kořen - Insam. Pracuje převážně na export, každoroční rozšiřování plantáží však zajišťuje i výrobu pro domácí trh. Spotřebitel má široký výběr možností - ženšenové masti, různé čaje, pekařské výrobky, ale i likéry a tvrdý alkohol na bázi vodky. Některé lahve obsahují části kořene, jako dárek z cest požívají značné obliby.

     Celý text:       http://www.halonoviny.cz/articles/view/31387911           nebo     ZenSen.doc

 

 

                     Delegace KLDR v Ruské federaci

     Choe Ryong-hae, který má druhé nejvýznamnější postavení v Severní Koreji, odjel v pondělí do Ruska, jako zvláštní vyslanec k ruskému prezidentovi Vladimírovi Putinovi, Associated Press informuje z Pchjongjangu.

Choe plánuje cestu do 24.11., s návštěvou Moskvy, Chabarovsku a Vladivostoku. Očekává rozpravu mezi Severní Koreou a Ruskem o zkvalitnění politického dialogu, zvýšení obchodní a ekonomické spolupráce. Choe také předpokládá diskusi o situaci na Korejském poloostrově a severovýchodní Asii s ruskými partnery, a o spolupráci v mezinárodní politice v souladu s ruským Ministerstvem zahraničí.

     Celý text:       http://thediplomat.com/2014/11/north-korean-official-departs-for-russia/           nebo     Delegace.doc

 

 

                    Trvá dominance reprezentantů KLDR

na světových soutěžích

Významně se představili reprezentanti KLDR na mistrovstvích světa ve vzpírání v Kazachstánu. Zlato v kategorii 62 kg získal Kim Un Guk. V kategorii 56 kg použil Om Yung Chol pokrový styl, po nezdařeném pokusu v nadhozu na 162 kg se pokusil o 168 kg a uspěl. Om zvítězil nad druhým reprezentantem Vietnamu rozdílem vah o 4 gramy. Druhé místo v kategorii žen do 63 kg zaujala Ri Jong Hwa.

Přirozeně to nejsou všechny úspěchy reprezentantů KLDR povzbuzovaných kibicováním před televizory.

     Celý text:       http://www.krld.pl/krld/index 

 

 

                    Prohlášení Pektusanu

Na základě idejí ČUČCHE, pod SONGUNSKÝM vedením, se stala socialistickou mocností schopnou obrany vlastní země i s použitím vlastních raketojaderných prostředků. Vybudovala ekonomiku, která se rozvíjí a je schopna zlepšovat naplňování potřeb vlastního lidu. Shromáždění Pektusanu přeje lidu Korejské lidově demokratické republiky, Korejské straně práce i vedoucímu představiteli Kim Čong Unovi další úspěšnou obranu a budování vlasti.

          Účastníci celostátního shromáždění Pektusanu - Společnosti česko-korejského přátelství, v Praze dne 4. 10. 2014

          Celý text:     Prohlaseni-Pektusanu.doc

 

 

Vítězící Korejská strana práce

          Dne 10. října oslavila KLDR 69. výročí založení Korejské strany práce (KSP), iniciátorky a organizátorky všech vítězství korejského lidu.

           Příčina je v tom, že je vybudována jako strana-matka, sloužící zájmům lidu. Věříš-li lidu a opíráš-li se o jeho sílu – stokrát zvítězíš. Jestli jím budeš opovrhovat, odvrátí se od tebe – stokrát prohraješ. Takové bylo životní heslo Prezidenta Kim Il Sunga. Kim Jong Il uplatnil tento ideál. Vedl KSP jako stranu-matku, která se se vší odpobědností stará o osud lidu. Při rozpracovávání každé linie v ní uplatnil a promítl v plné míře snahy a potřeby lidu. S heslem „Sloužím lidu“ vedl stranické pracovníky k tomu, aby vždy byli mezi lidmi a plnili funkci – sloužit lidu. I za těžké ekonomické situace země byly ustanoveny zákony v zájmu lidu, jako je bezplatná zdravotní péče, bezplatné školství.

Taková je skutečnost potvrzená historií, taková strana je neporazitelná. KSP vítězí a bude vítězit.

          Celý text:     KSP.doc

 

 

                    Základní idea Korejské lidově demokratické republiky

je ČUČCHE, vytvořená velkým organizátorem  - prezidentem Kim Il Sungem

     Velký organizátor řekl: Idea ČUČCHE několika slovy znamená, že tvůrcem revoluce jsou lidové masy.

     Idea ČUČCHE je založena na myšlence, že vše náleží člověku k tomu, aby mu sloužilo. Idea ČUČCHE vytvořila nejtěsnější spojení mezi masami lidu a vedoucím představitelem. Konstatuje možnost dosažení nezávislosti a suverenity, která lidem umožní užívat svůj talent a síly ve prospěch společnosti. V ekonomice idea ČUČCHE mluví o potřebě soběstačnosti, která umožní zajistit zemi před vlivy imperialistických zemí. Idea ČUČCHE zabraňuje ekonomické krizi a zahraničním nátlakům - brání před třídními boji a umožnuje rozkvět národa. V obraně idea ČUČCHE stanoví jako základní úkol vytvořit vojenskou sílu, která umožní ubránit výdobytky revoluce před agresivním americkým imperialismem.

     Korejská lidově demokratická republika je nezávislou socialistickou zemí, která usiluje o dobro všech Korejců. Aby nevznikal kapitalistický třídní boj, odstraňuje soukromé vlastnictví - všichni jsou socialistickými pracujícími. Hlavním cílem státu je ubránění socialismu v Koreji a pokojné sjednocení Koreje, bez ozbrojeného boje. To znamená národní sjednocení a nezávislost celého Korejského poloostrova. Celá KLDR je zemí, kde jsou všichni lidé chráněni před vykořisťováním a agresí. Pracující, vojáci a inteligence jsou zdrojem reálné síly a obrany svých potřeb.

     KLDR ve své politice realizuje tři revoluce - ideovou, technickou a kulturní.

 

 

          Ženy útěchy – nejdéle utajovaný zločin druhé světové války

 Alex Švamberk, Soul     Právo, 10.10.2014, str. 8

Císařské Japonsko během svých dobyvačných válek v Číně a v jihovýchodní Asii udělalo v letech 1937 až 1945 sexuální otrokyně z desetitisíců mladých žen, zejména z Koreje a Číny.

Od roku 1992 se pravidelně každou středu konají před japonským velvyslanectvím v Soulu protesty obětí.

     Celý text:       Utajovany-zlocin.doc

 

 

               Zpráva mezinárodní ženské komise pro vyšetření

zvěrstev spáchaných  americkými a lysinmanovskými vojsky

Skupina delegátek, a to Liu Ching-yang (Čína), Germaine Hannevard (Belgie), Elisabetta Ga-o (Itálie) a Miluše Svatošová (Československo), navštívila vesnici Ma Dzon Ri v okrese Mun- Čen v provincii Kanvon, ležící 150 km od Fenjanu a 48 km od Vonsanu, a přístav Vonsan, rovněž provincii Kanvon.

     I členky komise navštívily město Sinčen. V tomto městě zabili Američané 23.259 lidí. Členky komise uviděly budovu, kde byla původně škola a kde měli Američané své oblastní velitelství. Nedaleko této budovy jsou dvě přírodní jeskyně. U první jeskyně vyprávěli obyvatelé členkám komise, že sem Američané zahnali 30 matek s dětmi a postříleli je. Do druhé jeskyně zahnali 104 lidí. Polili je benzínem a zapálili. Pak členky komise odešly na návrší za městem. Tam jim obyvatelé ukázali skladiště s plochou střechou, vystavěné z cihel a betonu, o rozměrech asi 15x9 m. Skladiště má vysoko položená a důkladně zamřížovaná okna. Zde, jak vyprávěli členkám místní obyvatelé, uvěznili američtí okupanti 300 žen a dětí. Ženy byly upáleny a děti těchto matek nechali Američané zemřít hladem.

     Celý text:       Zprava.pdf

 

 

               Dohoda mezi vládami KLDR a Ruské federace.

Pchjongjang, 15. srpna (KCNA)

     V pátek byl podepsána dohoda o přechodné práci občanů druhého státu na svém území mezi vládami KLDR a Ruské federace. Bylo to na páté schůzce společné pracovní skupiny pro přistěhovalecké záležitosti. Přítomni byli Ri Kwang Gun, zástupce ministra pro zahraničně-ekonomické záležitosti a člen delegace federální emigrační komise RF -  ředitel Anatolij Kuzněcov a Pavel Lešakov, rada zdejšího vyslanectví RF. Protokol podepsali Ri a Kuzněcov.